CHỐT SỐ Bạch Thủ Lô Kép MB: 200.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :22-07-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bạch thủ lô kép Kết quả Theo
22-07-19
21-07-1922Trúng240
20-07-1966Trúng240
19-07-1977Trượt245
18-07-1944Trúng254
17-07-1900Trúng243
16-07-1933Trúng274
15-07-1988Trúng270
14-07-1955Trúng297
13-07-1944Trúng238
12-07-1900Trượt258
11-07-1911Trượt284
10-07-1955Trúng254
09-07-1955Trúng291
08-07-1900Trượt267
07-07-1933Trượt253
06-07-1911Trúng253
05-07-1933Trúng273
04-07-1999Trúng283
03-07-1988Trúng245
02-07-1955Trúng294
01-07-1977Trúng232
30-06-1999Trúng264
29-06-1911Trúng270
28-06-1999Trúng263
27-06-1966Trúng231
26-06-1999Trúng231
25-06-1911Trúng299
24-06-1944Trúng276
23-06-1933Trúng256
22-06-1933Trúng298
21-06-1900Trúng292
20-06-1988Trượt245
19-06-1966Trúng287