CHỐT SỐ Bạch Thủ Lô Siêu Víp MB: 300.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :20-02-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bạch thủ lô Kết quả Theo
20-02-19
19-02-1982Trúng494
18-02-1942Trúng497
17-02-1911Trúng417
16-02-1950Trúng442
15-02-1990Trượt436
14-02-1920Trúng469
13-02-1908Trượt419
12-02-1936Trượt458
11-02-1922Trượt466
10-02-1992Trúng481
09-02-1972Trúng444
08-02-1984Trúng467
07-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
06-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
05-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
04-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
03-02-1959Trượt440
02-02-1935Trượt429
01-02-1970Trúng411
31-01-1944Trượt424
30-01-1910Trúng467
29-01-1933Trúng417
28-01-1902Trúng438
27-01-1913Trượt477
26-01-1917Trúng401
25-01-1990Trúng472
24-01-1957Trúng406
23-01-1936Trúng419
22-01-1916Trúng480
21-01-1987Trúng452
20-01-1928Trượt410
19-01-1914Trúng458
18-01-1969Trúng406