CHỐT SỐ Bạch Thủ Đề Siêu Víp MB: 500.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :20-02-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Bạch thủ đề Kết quả Theo
20-02-19
19-02-1905Trúng274
18-02-1997Trúng254
17-02-1986Trúng293
16-02-1980Trúng271
15-02-1932Trúng268
14-02-1929Trúng270
13-02-1991Trúng296
12-02-1954Trượt262
11-02-1959Trúng281
10-02-1908Trúng284
09-02-1926Trúng250
08-02-1999Trúng252
07-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
06-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
05-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
04-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
03-02-1990Trúng298
02-02-1943Trúng264
01-02-1988Trúng296
31-01-1922Trúng289
30-01-1944Trúng269
29-01-1979Trúng264
28-01-1989Trúng290
27-01-1949Trúng268
26-01-1979Trúng261
25-01-1965Trúng286
24-01-1967Trượt258
23-01-1910Trúng254
22-01-1961Trượt266
21-01-1990Trượt262
20-01-1927Trượt293
19-01-1915Trượt261
18-01-1996Trượt256