CHỐT SỐ 3 Càng Siêu Víp MB: 700.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :23-04-19


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Ba Càng VIP Kết quả Theo
23-04-19
22-04-19819Trúng193
21-04-19342Trượt185
20-04-19697Trúng191
19-04-19588Trúng167
18-04-19227Trượt185
17-04-19619Trúng190
16-04-19597Trượt170
15-04-19843Trúng180
14-04-19867Trúng198
13-04-19181Trúng181
12-04-19308Trúng176
11-04-19957Trượt197
10-04-19284Trúng168
09-04-19765Trúng194
08-04-19110Trúng168
07-04-19764Trúng178
06-04-19188Trúng193
05-04-19458Trúng184
04-04-19671Trượt160
03-04-19934Trúng187
02-04-19230Trượt171
01-04-19620Trúng168
31-03-19025Trượt191
30-03-19361Trúng181
29-03-19642Trúng186
28-03-19974Trúng195
27-03-19640Trượt199
26-03-19615Trượt163
25-03-19019Trúng160
24-03-19472Trúng171
23-03-19005Trúng170
22-03-19477Trúng175
21-03-19185Trúng197