CHỐT SỐ Cặp 3 Càng Siêu Víp MB: 500.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :20-02-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Ba Càng VIP Kết quả Theo
20-02-19
19-02-19733,241Trượt168
18-02-19987,619Trượt137
17-02-19253,308Trượt153
16-02-19781,789Trượt145
15-02-19197,220Trượt164
14-02-19824,734Trượt163
13-02-19450,569Trượt158
12-02-19640,334Trượt135
11-02-19606,199Trượt137
10-02-19208,099Trúng 208124
09-02-19826,116Trúng 826136
08-02-19999,255Trúng 999145
07-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
06-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
05-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
04-02-19NGHỈ TẾTNGHỈ TẾT0
03-02-19090,481Trúng 090155
02-02-19639,934Trượt152
01-02-19988,529Trúng 988135
31-01-19685,915Trượt164
30-01-19962,306Trượt148
29-01-19251,568Trượt165
28-01-19369,770Trượt136
27-01-19549,323Trúng 549139
26-01-19279,410Trúng 279156
25-01-19565,908Trúng 565161
24-01-19962,774Trượt159
23-01-19810,998Trúng 810163
22-01-19829,189Trúng 829134
21-01-19359,070Trượt144
20-01-19208,510Trúng 208129
19-01-19892,473Trúng 892153
18-01-19289,359Trúng 289166